HTTP://WWW.A-WINQUANTUM.COM 
 

จำหน่าย CD สอนอาชีพ

thongcome.com
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้
check mail by hotmail
เที่ยวทั่งไทย กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


คลิ๊ก  http://www.air-boom.com/index.htm

 


แผ่นนาโน  พลังสเคล่า  air-boom จาก ญี่ปุ่น

 

 

AirBoom 能量片负离子

(Product Patent No:2009301688748)

สิทธิบัตรสินค้า (No : 2009301688748)

นำแผ่นนาโน  พลังสเคล่า  air-boom ใส่ไว้ในหม้อกรองอากาศ  ของรถยนต์ ช่วยทำให้  ประหยัดเชื้อเพลิง

หลักการทำงาน คือ เพิ่มประจุลบ  ช่วยเรียงโมเลกุลของอากาศ

ช่วยให้เผาใหม้ดีขึ้น  เครื่องเดินเรียบขึ้น

สำหรับเครื่องยนต์
- ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ลดก๊าซคาร์บอนในเครื่องยนต์
- ลดแรงเสียดทาน เพิ่มแรงม้า เครื่องยนต์เดินเรียบและเร่งขึ้นอย่างง่าย
- ช่วยรักษาไอดี ให้ได้ใช้งานอย่างยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
- ทำให้ประหยัดน้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย ในสภาวะน้ำมันแพง
- ใช้ได้ทั้งรถที่ใช้น้ำมัน และรถที่ใช้ก๊าซ LPG NGV CNG


การเพิ่มแรงม้า ตามปกติ เครื่องยนต์ออกแบบมาที่ 150 แรงม้า
100% จำทำงานแค่ 80% = 150 คูณ 80% = 120

100% จะส่งผลให้ทำงานถึง90% - 95%=150คูณ80%=135-142

 
เพื่อลดการปล่อย NOX & CO จึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

แผ่นนาโน สีน้ำเงิน   air-boom 1แผ่น มีระดับพลังงาน นาโนมากกว่า 10,000 CPM  ราคา แผ่นละ  1000 บาท

 

สอบถามข้อมูลได้ที่  โทร.081-1666772

คู่มือการติดตั้ง 指示安装

Before Installation ก่อนติดตั้ง
1. เปิดฝากรองอากาศ
2. วางแผ่น air-boom ในพื้นหม้อกรอง

3. ใส่กรองอากาศไปยังตำแหน่งเดิม
2. . การติดตั้งเสร็จ

Emission Test 排出测验废气
Airboom reduce C0, Hz, C02 & increased o2 Lambda, AFR. Airboom ลด C0, Hz, C02 และ AFR เพิ่ม o2 Lambda,

Environmentally Friendly สิ่งแวดล้อม FriendlyDynoTest on Horse Power 马力输出测验 DynoTest on Horse Power 马力输出测验

Red สีแดง - Without Air-boom -- ไม่มี Air - boom
Blue - With Air-Boom Blue -- With Air - Boom
Green - With Two Air-Boom สีเขียว -- สอง Air - Boom


Air-Boom Tested on Toyota Vois, proven air flow increase 10% from 2.25 to 2.48 gm/s Air - Boom ทดสอบที่โตโยต้า Vois ไหลพิสูจน์อากาศเพิ่ม 10% 2.25 - 2.48 กรัม / s
Before 2.25 gm/s ก่อน 2.25 กรัม / s After 2.48 gm/s หลังจาก 2.48 กรัม / s
Describtion Describtion Before ก่อนติด AirBoom After  หลังจากติด AirBoom Result ผลต่าง
Injector หัวฉีด 2.9 ms 2.9 ms 3.2 ms 3.2 ms 0.3 ms 0.3 ms
1 GN Advance Advance GN 1 5.5 º 5.5 º 5.0 º 5.0 º 0.5 º 0.5 º
1 AC Duty Ratio Duty Ratio AC 1 41.1% 41.1% 42.6% 42.6% 1.5% 1.5%
Calculat.Load Value มูลค่า Calculat.Load 21.7% 21.7% 23.3% 23.3% 1.6% 1.6%
Mass Air Flow Mass Air Flow 2.25 gm/s 2.25 กรัม / s

2.48 gm/s 2.48 กรัม / s

0.23 gm/s 0.23 กรัม / s
Engine Speed Speed Engine 710.0 rpm 710.0 rpm 700.7 rpm 700.7 rpm 9.3 rpm 9.3 rpm
Coolant Temp อุณหภูมิหล่อเย็น 83 º C 83 º C 83 º C 83 º C NIL ศูนย์
Intake Air Air Intake 56 º C 56 º C 53 º C 53 º C 3 º C 3 º C
 

Korea Far Infrared Association เกาหลี Far Infrared Association
Certificate of Testing Result รับรองผลการทดสอบ

 

 

ประโยชน์มากมาย ของแอร์บูม

Water purifier ติดเครื่องกรองน้ำ

Plants พืช Computer monitor จอคอมพิวเตอร์
Television วิทยุโทรทัศน์ Water heater เครื่องทำน้ำอุ่น Wine ไวน์
Refrigerator ตู้เย็น Water container เก็บน้ำ Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
Cup/glass ถ้วยแก้ว / Drinking water น้ำดื่ม Office drinking water น้ำดื่มสำนักงาน


 

Blood condition has been improved after 15 minutes สภาพเลือดได้รับการปรับปรุงหลังจาก 15 นาที
drinking Airboom Energy Water ดื่ม Airboom พลังงานน้ำ
15分钟内改变血质 15分钟内血质改变

Before Drinking Airboom Energy Water ก่อนน้ำดื่มพลังงาน Airboom

After Drinking Airboom Energy Water หลังจากดื่มน้ำพลังงาน Airboom

  Video Aura / Cakra Aura Video Cakra /

The STATE OF MINDBODY GRAPH displays your overall mindbody condition . If you are in a relaxed, harmonious state the green bar will be HIGH-UP. A tense, stressed MindBody will show if the green bar is LOW. รัฐ MINDBODY GRAPH แสดง mindbody สภาพโดยรวมของคุณ . ถ้าคุณอยู่ในที่ผ่อนคลายรัฐสามัคคีแถบสีเขียวจะ HIGH - UP . ตึง, MindBody เน้นหากจะแสดงแถบสีเขียวต่ำ

The left, blue bar of the RELAXATION-STRESS GRAPH shows the environment and is used as a baseline.  The middle, green bar shows your RELAXATION - STRESS LEVEL. ซ้ายสีน้ำเงินแถบของการผ่อนคลายความเครียด - GRAPH แสดงสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นพื้นฐาน . กลางแถบสีเขียวแสดงระดับของการผ่อนคลาย -- ความเครียด The cyan, right bar shows the difference between the environment and your relaxation level. ฟ้าแถบขวาแสดงระดับความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพักผ่อนของคุณ Low values indicate STRESS - low temperature, low circulation and/or low physical energies. ค่าต่ำแสดงความเครียด -- อุณหภูมิต่ำหมุนเวียนต่ำและ / หรือพลังงานทางกายภาพต่ำ High values indicate RELAXATION  -  high body temperature, high circulation and/or high physical activity. ค่าสูงแสดงผ่อนคลาย -- อุณหภูมิร่างกายสูงยอดขายสูงและ / หรือการออกกำลังกายสูง


 

Airboom Increase Body Chakra Energy From 50 to 80 จักร Airboom เพิ่มพลังงานร่างกายจาก 5-80
提升人体能量水平 提升能量水平人体

AirBoom 负离子能量片 (Product Patent No: 200930168874-8)

With nano energy level more than 6000 CPM & negative Ions of 3500, AirBoom will immediately change the AIR and WATER molecules in split second.

Function Principle:
Air-Boom super power elements is catalyzed by making use of natural energy, when the photon was activated by the spontaneity lights which from the atomic nucleons, the elements was electro-analysis, so that making molecules more existing and slighting. Then that caused photoelectric effect to change the frame of Ion. Today, it was wildly used in many industries. And this technology was significant when we used it with our cars.

Product Feature:
In the subtropical and marine climate, the wet air would be caused incomplete firing; the sticky of gasoline was lightly, so that should be made a high burning temperature of the car engine.

Air-Boom energy chip can make the air elements get more existing and slighting, and then transferred air into times-hydrogen to get into the air filter, and it can improve the engine’s burning combustion. In addition, the adequate of hydrogen and oxygen can help refill the vacuity filling getting more acutely. Gasoline and air have a perfect corporation between each other, through the faster mixed both of them, which reduced the temperature of the engine power, and improved the working efficiency. Therefore, engine found the power back again which lost before. It is a smooth operation when you just stepped the throttle lightly.

This technology protected the engine far away from the wastage, extension the life of engine. The most important is, that would be save much more money which ever been spent on gasoline and maintenance.
Easy to do DIY installation, No modification of the origin design.
To reduce the NOX & CO emissions and save fuel consumption.
To increase in torque and horsepower and reduce the engine carbon deposition.
The engine become more powerful, smooth and stable.
Better acceleration especially for climbing and overtaking.
0-100km RPM acceleration respond is much faster than the original.
Increase in torque and horsepower to enhance middle stage speed up more powerful

 © copyright 2007 Web Design by A-winquantum.com